Mindz

MINDZ IT

ul. Skarbowców 23a
53-025 Wrocław

Zróbmy coś razem

mindz IT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu 53-025, ul. Skarbowcow 23a zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657771, NIP 8992806123.